Άλλες επισκευές

Κόλλημα υποστρώματος με ίδιο υπόστρωμα κα φάσα