Υγρός καθαρισμός – Αφύγρανση

Για όσα είδη απαιτείται υγρό καθάρισμα, αυτό γίνεται σε αυτόματα μηχανήματα καθαρισμού χαλιών με οικολογικά απορρυπαντικά και άφθονο νερό.
Μετά το καθάρισμα τα είδη μπαίνουν σε αυτόματα φυγοκεντρικά μηχανήματα για να αποβάλουν όλο το νερό κρατώντας μόνο μια μικρή υγρασία και είναι έτοιμα για στέγνωμα.