Ασφάλεια & Συστήματα ασφαλείας

Κάμερες παρακολούθησης συνδεδεμένες με τα γραφεία της εταιρείας μας και με συστήματα συναγερμού, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες για απόλυτη ασφάλεια των ειδών.
Όλα τα είδη είναι ασφαλισμένα κατά κλοπής, φωτιάς, πλημμύρας και οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος από την παραλαβή τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.