Υπηρεσίες Καθαρισμού

Παραλαβή – Παράδοση

Στεγνό καθάρισμα

Υγρός καθαρισμός – Αφύγρανση

Ποιοτικός έλεγχος, Αυτόματο μέτρημα,Συσκευασία, Φύλαξη

Στέγνωμα

Ασφάλεια και συστήματα ασφαλείας